Книш (1983). З таємних документів польської окупації України.

Книш, З. (1983). З таємних документів польської окупації України. Срібна Сурма.

“Львів, дня 7 червня 1938
Воєвідський Комендант Державної Поліції
Слідчий Уряд у Львові
Ч.: 3067/ІІ/38

“Курс повітових організаторів
при СУК — інформації.
Таємне!
Воєвідський Уряд
Суспільно-політичний Відділ у Львові.

“В слід за звітом з дня 23. V. 1938 до ч.: 2847 /II/ 38 зголошую, що згідно з дальшими конфіденційними інформаціями Слідчого Відділу у Львові на курс організаторів Союзу Українських Купців (СУК) ходить тепер 47 осіб, м. і. Бакай, Оприско, Кравчук, Кінасевич, Вовчар, …” (p 200)

“Львів, дня 30 червня 1938
Воєвідський Комендант Державної Поліції
Слідчий Уряд
Ч.: 3424/38
Курси повітових організаторів
при СУК – інформації
Воєвідський Уряд
Суспільно-політичний Відділ

Таємне!
Пильне!

у Львові” (p 203)

“Доповняючи поданий давніше список учасників курсу СУК, додатково зголошую, що Головенко походить з Ходорова, … [page break] … Кінасевич і Білинський зо Львова, …” (p 205-206)

See this page at https://kinasevych.ca/index.php